2.קיים בית היסטורי

image

3.מבט אל המגרש

הבית ברחוב גואטמלה - תמא/ב'

תכנית חלה - מתאר 62
גודל המגרש - 0.256 ד'.
מהות הפרוייקט - מימוש זכויות עפ מתאר 62 + תמא/ב + מימוש הקלות אפשריות.


האתגר - תכנון מבנן חכם בשטח של 0.256 ד' בלבד.


יועצים:
אדריכל שימור - עמוס גדרון