2.מצללת בטון עבור חניות

image

3.המגרש

4.מידול

קומפלקס מגורים עבור 4 יח"ד
בשיתוף  דן יזרעאלי אדריכל ומתכנן ערים