1.הבית בכרכור

image

2.

3.המגרש

קומפלקס מגורים עבור 4 יח"ד
בשיתוף  דן יזרעאלי אדריכל ומתכנן ערים