2.חזית לרחוב יפו

image

3.מבט מרחוב אבישר

הבית ברחוב אבישר - תמא 38/ב'. - שימור

תכנית חלה - מתאר 62
גודל מגרש - 0.129 ד'.
ייעוד - מסחרי,  עפ מתאר 62 מאפשר מגורים.

המגרש הינו חלק מבניה טורית לאורך רחוב יפו/אבישר, בציר זה מתרחשת התחדשות אורבנית כללית,

מהות הפרוייקט : תכנון מבנה מגורים המשלב מסחר בקומת הקרקע ,
מיצוי זכויות מכוח תכנית מתאר 62 + תמא 38/ב' + הקלות אפשריות.

יועצים:
יועץ שימור עמוס גדרון