2.חזית אחורית - ארון קודש

image

3.מבט מהכיכר

4.העמדת מבנה

image

5.תכנון עתידי כולל - חלק ב של היישוב

בית כנסת מבואות יריחו

בית כנסת ביישוב מבואות יריחו הדרומי 
בבית כנסת משולבים אלמנטים מבית הכנסת  " שלום על ישראל " שביריחו העתיקה.
נוף הסביבה מדברי , חומרי הגמר והתכנון תואמים את האקלים המקומי.       

בית הכנסת מתוכנן בחלק ב של היישוב , חלק זה יכלול בתי קרקע נוספים למגורים , וככר מרכזית לשרותי הקהילה , על הכיכר  מתוכננים , בית הכנסת , ספריה ואולם ארועים
בפרוייקט נעשה תכנון עתידי עקרוני לכל פיתוח האזור + תכנון נוף מפורט
אדריכל נוף - שלח גד
הדמיה - וורה ואנדריי