2.בניה טורית מהתקופה העותומאנית

image

3.מבט מזוית הרחוב

4.

   מתחם אלפנדרי
הבית ברחוב אלפנדרי 10 הוקם כחלק מבניה טורית התוחמת את שכונת שערי צדק. 

חזיתות המבנה בקומת הקרקע מאבן ובקומה השנייה בלוקי בטון בחיפוי טיח חוץ.

ערכו הסביבתי של המבנה באתר בכך שהוא חלק אינטגרלי מבניה טורית היוצרת חזית אורבנית לאורך רחוב אלפנדרי.

על פי המפות ההיסטוריות שהוצגו ניתן לשער כי המבנה המקורי הוקם בין השנים 1911-1923
המבנה מהווה חלק אינטגרלי של מרקם שכונתי, הן מבחינת חזותו והן מבחינת נפח הבניין.
הכניסות למבנים הינם דרך החצרות מדרום. גובה המבנים 2 קומות וכוללים מדרגות חיצוניים.

באתר זה אנו מקדמים פרוייקט לתוספת 2 קומות עבור יח"ד חדשות.

האתגר - להצליח לשמור על אופיו המיוחד של המתחם ע"י שחזור/שימור אלמנטיים ייחודיים.
יועץ שימור- עמוס גדרון