2.

בית פרטי בית צפפא - שימור

תכנון קומפלקס מגורים בין ארבעה יחידות דיור בגרעין הכפר - שכונת בית צפפא.
במקור בית מנדטורי עתיק בשטח של 56 מ"ר, דרישת הפרוייקט - מקסום שטחים והוספת יחידות דיור, בכפוף לשמירת סגנון הבית המקורי. ובהתאם לדרישות מחלקת שימור.

התוצאה - בית דו מפלסי , בשטח של כ 350 מ"ר , המונה 4 יח"ד .
הבית תוכנן בהתאם לסגנון השכונה , ומשולב מוטיבים ארכיטקטונים טיפוסיים.