מעקב תיקים - יש להזין את מספר התיק

מעקב תיקים הינו שירות יחודי של משרדנו המאפשר לכם לצפות בסטטוס התיק בעיריית ירושלים ובוועדה המחוזית לתכנון ובניה.
כאן תוכלו להתעדכן בהתקדמות התהליך בתיק היתר הבניה / תב"ע, משלב פתיחת התיק, החלטות ועדה ומילוי תנאים.